Begrippen verklaard

 • Aangifte:
  een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingdienst de verschuldigde belasting kan vaststellen. Jouw aangifte wordt door Kláár volledig digitaal verzorgd.
 • ANBI:
  afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Asperion:
  een toonaangevende speler op het gebied van e-boekhouden. Asperion beschikt over een overzichtelijke structuur, intuïtieve navigatie en begrijpelijke termen. Asperion is zeer laagdrempelig voor alle gebruikers.
 • Automatische incasso:
  Bij automatische incasso geeft men toestemming aan een bedrijf, vereniging of stichting om eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van een bankrekening af te schrijven.
 • Bijtelling privégebruik auto:
  een bedrag dat bij het inkomen van een werknemer wordt geteld, als deze ook voor privé-gebruik een auto ter beschikking krijgt van zijn werkgever. De regeling geldt ook voor ondernemers die gebruik maken van een auto van hun onderneming.
 • BTW:
  Omzetbelasting of BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.
 • BV:
  Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. Dit wordt een DGA (directeur/groot-aandeelhouder) genoemd
 • Chatten:
  Het voeren van een gesprek door het over en weer typen van tekst tussen twee of meer gebruikers van computers, tablets en/of smartphones. De verbinding loopt via internet.
 • Demo:
  is een tijdelijk voorproefje van een softwaretoepassing om het functioneel gebruik van een toepassing te kunnen ervaren.
 • E-boekhouden:
  het voeren van een boekhouding d.m.v. een online boekhoudsysteem (link naar deze term).
 • Eenmanszaak:
  De eenmanszaak is een kleinere onderneming, eigendom en onder leiding van één persoon, welke dan zowel juridisch als financieel privé aansprakelijk is. Een eenmanszaak kan wel personeel in dienst hebben.
 • Holding:
  een vennootschap die aandelen bezit in één of meerdere dochterondernemingen en daardoor dus de activiteiten van de dochteronderneming(en) controleert.
 • IB:
  Iedereen die een inkomen heeft, moet daar elk jaar belasting op betalen, zowel de werknemer als de ondernemer. De werknemer betaalt loonheffing, bij de ondernemer spreekt men van inkomstenbelasting (IB).
 • Kláár:
  een volledige online werkomgeving inclusief administratietool en klantportaal waarmee je alles rondom je bedrijfsadministratie gemakkelijk zelf kunt organiseren. Waar nodig springt een professional in om je te helpen of om zaken te corrigeren. Kláár verzorgt in ieder geval het jaarwerk.
 • Klantenportaal:
  een beveiligde website die voor Kláár en haar klanten als basis dient voor uitwisseling van relevante klantinformatie (administratie, rapportages, jaarrekening, facturen, enz.)
 • Loonheffingen:
  loonheffingen zijn heffingen die door overheden zijn ingesteld en die betrekking hebben op het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Loonheffingen vallen in de regel uiteen in loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen.
 • Loonjournaalpost:
  De loonjournaalpost is een memoriaalboeking waarin periodiek wordt verantwoord hoeveel aan lonen en salarissen is uitgekeerd aan de medewerkers en welke reserveringen er worden gemaakt voor de afdrachten van premies en sociale lasten.
 • Online boekhoudsysteem:
  een boekhoudprogramma dat enkel en alleen via internet beschikbaar is en plaats- en tijdonafhankelijk via een PC, tablet of smartphone kan worden gebruikt.
 • Pensioen BV:
  een besloten vennootschap die alleen wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioen. Meestal voert een pensioen-bv een pensioentoezegging uit, die is gedaan aan een directeur-aandeelhouder.
 • Publicatieverslag:
  het openbare gedeelte van de jaarrekening welke gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel.
 • Rechtsvorm:
  De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten (Denk hierbij aan o.a.: eenmanszaak, VOF, BV, holding, stichting.
 • SMS authenticatie:
  SMS Authenticatie wordt ingezet om een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Je ontvangt een wachtwoord per sms, dat je vervolgens invoert alvorens in te loggen of een opdracht te verzenden.
 • Scannen:
  Het inlezen van een document of plaatje door een scanner, zodat deze op de computer verwerkt kan worden.
 • Skype:
  Skype is een gratis en eenvoudig programma waarmee je overal ter wereld gratis kunt bellen. Skype is snel en gemakkelijk te installeren. Je hoeft het alleen maar te downloaden, te registreren en binnen enkele minuten kun je via PC, smartphone of tablet wereldwijd bellen met je vrienden via Skype.
 • Stamrecht BV:
  een vennootschap die is opgericht om voor een werknemer de van ex-werkgever ontvangen ontslagvergoeding te beheren.
 • Stichting:
  Een stichting is een organisatie zonder leden die erop gericht is, een bepaald doel te verwezenlijken. Het gaat hierbij vaak om goede doelen.
 • Vereniging:
  Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Voorbeelden waarvoor deze rechtsvorm vaak wordt gebruikt zijn een gezamenlijke sport of gezamenlijke passie voor bijvoorbeeld muziek
 • ZZP-er:
  Een Zelfstandige Zonder Personeel waarbij eigendom en leiding bij één persoon ligt, welke dan zowel juridisch als ook financieel privé aansprakelijk is.